ETTERKOMMERE AV ANER TIL LIV OG SVEIN 
 
   

Data på levende personer er ikke lagt ut. Trenger du opplysninger så ta kontakt.

Rettelser og oppgradering av data taes i mot med takk.

LIVS SLEKT SVEINS SLEKT DIV AVSKRIFTER
 VALLE  PETTERSEN Hans Peder Olsens Anotasjonsbok.

AVSKRIFT GJORT AV GUNN HUGLEN

 JØRGENSEN

 STRØM

Barndomsminder fRA Christiania og Hedemarken i 1860  HAAKON ALEXANDER JØRGENSEN

AVSKRIFT GJORT AV GUNN HUGLEN

 LØFSGAARD-KOKKIN  WRIGHT  

 

  KOTH

LINK TIL HJEMMESIDE

WRIGHT HØYESTERETTSDOM 1840

AVSKRIFT GJORT AV SVEIN PETTERSEN

  AHLBOM Borghild Strøm poesibok 1903

AVSKRIFT GJORT AV SVEIN PETTERSEN

   CHRISTENSEN Dikt til Severin CHRISTENSEN fra Marine 1880

AVSKRIFT GJORT AV SVEIN PETTERSEN

   ORDING-BØYESEN Dagbok til Marine fra Severin CHRISTENSEN 1880-81

AVSKRIFT GJORT AV SVEIN PETTERSEN

   LIEUNGH Dagbok til Marine fra Severin CHRISTENSEN 1881-85

AVSKRIFT GJORT AV SVEIN PETTERSEN

    Dagbok til Severin fra Marine 1880-81

AVSKRIFT GJORT AV SVEIN PETTERSEN

    Dagbok til Severin fra Marine 1881-1895

AVSKRIFT GJORT AV SVEIN PETTERSEN