Telefon ID:   Årstall:  
Gjenstand: Manuell sentral Brukssted:  
Fabrikat: LME Bruksområde: Firma
Apparattype: Propp sentral Produksjon/serienr:  
Modelltype:      

 

 

Notat: