Telefon ID:   Årstall:  
Gjenstand: Automat sentral Brukssted:  
Fabrikat: STK Bruksområde: Firma
Apparattype:   Produksjon/serienr:  
Modelltype:      

 

 

Notat: