HER ER DET BILDER AV MINE MANUELLE SENTRALER OG SENTRALBORD. KLIKK PÅ BILDET BLA DEG VIDERE.

   
E.B. 1 E.B. 2 E.B. 4 E.B. 6 E.B. 7 E.B. 5 E.B. 3    
       
LME. 1 LME 3 LME 4 LME 2 LME. 4        
       
Veksler 1 Veksler 2 Veksler 3   Betjeningsbord 1 Svarapparater. 1