Verktøy

   
V.1 Verktøy til å justere trykk på rele fjærer/armer V.2 Verktøy til å justere trykk på rele fjærer/armer V.3 V.4 Div verktøy telefonsentral/telefoner V.5 Piper telefonsentral/telefoner    
     
V.6 Frankeringsmaskin Skien Teleområde V.7 Mynt teller. Brukt til å telle mynter fra myntapparater.