HER ER DET BILDER AV MINE MANUELLE SENTRALER OG SENTRALBORD. KLIKK PÅ BILDET FOR FLERE DETALJER.

E.B. 1 E.B. 2 E.B. 4 E.B. 6 E.B. 7 E.B. 5 E.B. 3 E.B. 8 E.B. 9
     
LME. 1 LME 2 LME 3 LME 4 LME. 5 LME. 6      
 
Veksler 1 Veksler 2 Veksler 3 Veksler 4 Veksler 5 Veksler 6   Betjeningsbord 1 Svarapparater. 1